KONSPEKT ZAJĘĆ

 

SPOTKANIE NR 3

 

TEMAT: Żyję wśród ludzi. Komunikacja interpersonalna.

 

CELE:

  1. Zapoznanie uczniów z pojęciem „ komunikacja interpersonalna”, rodzajami komunikacji oraz schematem przebiegu komunikacji.
  2. Wdrażanie uczniów do stosowania prawidłowych technik komunikacyjnych- komunikat „Ja”.
  3. Uświadomienie uczniom obecności czynników  utrudniających komunikację- bariery komunikacyjne.
  4. Nauka rozpoznawania uczuć za pomocą komunikatów niewerbalnych.
  5. Uświadomienie uczniom roli poprawnej komunikacji międzyludzkiej

     w procesie komunikacyjnym.

 

 SPODZIEWANE EFEKTY:  uczeń zapozna się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi komunikacji interpersonalnej w kontekście

rozwiązywania konfliktów, uczeń nauczy się stosowania komunikatu „Ja”

 

 METODY I TECHNIKI: indywidualna, grupowa, mini-wykład, „ burza mózgów”, zabawa integracyjna

 

POMOCE: tablica, arkusze papieru, markery, papier ksero, kserokopie materiałów ćwiczeniowych, karteczki z zapisanymi komunikatami do pokazywania za pomocą „ mowy ciała”.

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45-50 minut

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Prowadzący zajęcia wita zgromadzonych uczestników zajęć. Prosi

o przywitanie się za pomocą „ energetyzujących oklasków”.

2. Uczniowie, siedzący w kręgu dokańczają zdanie:

  Gdybym był/a kolorem, byłbym/abym kolorem……………………

3. Zabawa integracyjna „ Zapraszam wszystkich, którzy….”

4. Rozmowa kierowana- „ burza mózgów”- „ Z czym kojarzy mi się słowo komunikacja interpersonalna?” zapisywanie skojarzeń na tablicy.

5. Mini-wykład prowadzącego: rodzaje komunikacji, schemat procesu komunikacji, czynniki które pomagają i przeszkadzają w procesie komunikacji.

6. Komunikacja niewerbalna- ćwiczenia przekazywania komunikatu za pomocą wybranej części ciała. Komentarz do ćwiczenia: czy łatwo przekazać komunikat za pomocą wyizolowanej „ mowy ciała”.

7. Przedstawienie przez prowadzącego zajęcia schematu komunikatu „Ja”.

8. Ćwiczenia z zastosowaniem komunikatu „ Ja”.

9. Podsumowanie zajęć.

10. Zakończenie- „ iskra” lub „ przebijanie piątki”.

 

                                   Opracowanie: Marta Kuczyńska